Bài 14 kết thúc

Bài 14 kết thúc
Rate this post

 

Các bước thực hiện :

Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc.
Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe
Yêu cầu đạt được :

Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc
Lái xe qua vạch kết thúc
Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút;
Tốc độ xe chạy không quá: 24 km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.
Các lỗi bị trừ điểm:

Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền thi
Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi
Lái xe lên vỉa hẻ, bị truất quyền thi
Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền thi
Trước khi xe qua vạch kết thúc:

Không bật xi nhan phải, bị trừ 5 điểm
Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm
Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

You may also like...