Bài 7 Cho xe vào nơi đỗ

Tiếp tục chương trình đào tạo lái xe sa hình tại trung tâm dạy nghề lái xe Hà Nội. Kính gửi tới các bạn học viên bài thi sa hình cho xe và nơi đỗ. Các bạn quan sát và làm đúng hướng dẫn như trong video bên dưới. Bài thi cho xe vào nơi đỗ

Trung tâm dạy học bằng lái xe Hà Nội xin chúc các bạn học viên học tập tốt.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.